{errors:title_NOTFOUNDREASON}

{errors:descr_NOTFOUNDREASON}

Wann dir ons dësen Fehler matdeelt, dann schéckt w.e.g och d Tracking ID mat. Dei ennerstëtzt den System Administrator aer Session an den Logs erëmzefannen:

Debug Informatiounen

Dei Debug Informatiounen hei drënner kinnten den Administrator interesséiren:

SimpleSAML\Error\NotFound: The requested page 'https://fs.restena.lu/simplesaml/module.php/saml/?language=lb&entityID=https://fs.restena.lu/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/discover&return=https://fs.restena.lu/simplesaml/module.php/saml/sp/discoresp.php?AuthID=_d5b7bb050f467bca67bf3f8247f5ec2ebe6c60f907%3Ahttps%3A%2F%2Ffs.restena.lu%2Fsimplesaml%2Fmodule.php%2Fcore%2Fas_login.php%3FAuthId%3Ddiscover%26ReturnTo%3Dhttps%253A%252F%252Ffs.restena.lu%252F%253Fs%253Dupload&returnIDParam=idpentityid' could not be found. Directory listing not available.

Fehler matdeelen

Optionnal kennt dir aer E-mail Adress angin, fir dass den Administrator aerch fir weider Froen kontaktéieren kann:

Wéi een Hellëf kritt

Dësen Fehler gouf wahrscheinlech duerch eng falsch Konfiguratioun vun SimpleSAMLphp ausgeléist. Kontaktéiert am beschten den Administrator vun dësem Login Service an schéckt him den Fehlerbericht